Odpowiedzi

2009-11-24T10:47:03+01:00
Pole i obwód koła - wzór
Pole koła
Po = π R2

Obwód okręgu (koła)
L = 2 π R

R - promień okręgu
a) P=16π cm² stąd R=4 (ze wzoru) i obliczamy obwód L= 2*π *4 = 8π
P=4/9π m² stąd R=2/3 (ze wzoru) i obliczamy obwód L= 2*π*2/3 = 4/3π
P= 0,25π mm² stąd R= 0,5 (ze wzoru) i obliczamy obwód L= 2*π*0,5 = 1π lub L=π
P= 2π dm² stąd R=2π (ze wzoru) i obliczamy obwód L= 2*π*2π= 4π²
P= 3π km² stąd R= 3π (ze wzoru) i obliczamy obwód L= 2*π*3π= 6π²
2009-11-24T11:28:50+01:00
P=π*r²
l=2π*r
a)
P=16π cm²
π*r²=16π
r²=16
r=4cm
l=2π*4=8π
l=8*3,14=25,12cm

b)
P=4/9π m²
π*r²=4/9π
r²=4/9
r=2/3m
l=2π*2/3=4/3π
l=4/3*3,14=4,187m

c)
P=0,25π mm²
π*r²=0,25π
r²=0,25
r=0,5mm
l=2π*0,5=π
l=3,14mm

d)
P=2π dm²
π*r²=2π
r²=√2 dm
l=2π*√2=2√2 *3,14=6,28√2 dm
e)
P=3 km²
π*r²=3
r²=3/π
r=√(3/π)=√(3π) /π km
l=2π*√(3π)/π=2√(3π)=2*√(3*3,14)=2*√(9,42) km