Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T15:47:00+01:00
Zach. Europa:
a) miasto:
- rozwój miast spowodowany ożywieniem handlu i popytem na wyroby rzemieślnicze
- upadek organizacji cechowej
rozwój systemu nakładczego
- powstanie manufaktur - zakład w którym praca ręczna została podzielona na etapy, każdy z pracowników wykonywał inną czynność
- rozwój banków - płacenie wekslami
- powstanie giełdy - organizacja która ułatwiała transakcje kupna i sprzedaży, ustalała ceny na towary w wdanej chwili
- narodziny kapitalizmu

b) wieś:
- grodzenia - zabieranie terenów rolnych na pastwiska
- zubożenie chłopów - podniesienie czynszu za ziemię
- odpływ ludności ze wsi do miast

wsch. Europa:
a) miasto:
- organizacja cechowa
- brak systemu nakładczego i manufaktur
- upadek miast
- zubożenie mieszkańców

b) wieś:
- powstawanie nowych i większych folwarków
- wprowadzenie pańszczyzny
- bogacenie się szlachty
- zubożenie chłopów
5 5 5