Witam:) Potrzebuje dobrą prace zaliczeniową z geografii z bibliografią (4-5 stron) :(
Oto tematy:
1. Znaczenie kalendarza w życiu człowieka ( definicja, opis kalendarzy: egipski, mahometański, rzymski, juliański, gregoriański)
2. Fascynujące wydarzenia i organizmy w prahistorycznych dziejach ziemi ( opisać jedną erę)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T12:07:08+01:00
Kalendarz to system rachuby czasu z wykazem dni roku.Jest podzielony na miesiące które dzielą się na tygodnie a te na dni. Wyróżniamy kalendarz: egipski, mahometański, rzymski, juliański, gregoriański. Kalendarz egipski obowiązujący w starożytnym Egipcie stanowiący kombinację zegara słonecznego i agrarnego, opartego na cyklu wylewów Nilu. Rok kalendarzowy dzielił się na 3 pory po 4 miesiące każda: achet( pora wylewów) peret( pora cofania się wód) szemu (pora sucha). Każdy z miesięcy, które miały po 30 dni, otrzymywał nazwę zgodnie z jego kolejnością w danej porze roku, np. 1 achet, 2 achet, 3 achet, 4 achet, 1 peret, itd. Ponadto do tych 12 miesięcy dodawano 5 dni, tzw. epagomenai - dni narodzin: Ozyrysa, Horusa, Setha, Izydy oraz Neftydy.
Kalendarz muzułmański jest kalendarzem księżycowym. Inaczej nazywamy go mahometańskim ponieważ został wprowadzony w 632 przez Mahometa (12 miesięcy synodycznych, długość roku wynosi w przybliżeniu 354 dni i 8 godzin). Arabowie wprowadzili cykl 30-letni (19 lat zwyczajnych po 354 dni i 11 lat przestępnych po 355 dni). Rok mahometański jest o 11 dni krótszy od zwrotnikowego (33 lata gregoriańskie odpowiadają 34 latom mahometańskim). Początek dnia liczy się od zachodu słońca. Dni tygodnia (prócz piątku i soboty) oznacza się cyframi: niedziela -1.
Kalendarz rzymski - daty dzienne w kalendarzu rzymskim oznaczano według trzech stałych terminów, w każdym miesiącu: kalendy - przypadały na pierwszy dzień miesiąca, nony - w marcu, maju, lipcu i październiku przypadały na siódmy, a w pozostałych miesiącach na piąty dzień miesiąca, idy - w marcu, maju, lipcu i październiku piętnasty, w pozostałych miesiącach trzynasty dzień miesiąca. Podział miesiąca i rachuba czasu według kalend, non i id stosowane były także w średniowieczu.
Do XVI w. w Europie używano kalendarza juliańskiego (wprowadzonego w 46 p.n.e. przez Juliusza Cezara). Kalendarz juliański jest w użyciu do dziś w rosyjskiej cerkwi prawosławnej (prawosławie), patriarchaty i autokefalie prawosławne Grecji i Azji Mniejszej stosują zmodyfikowany kalendarz neojuliański (inaczej kalendarz nowy wschodni, dający nieco lepsze przybliżenie roku zwrotnikowego niż kalendarz gregoriański) wprowadzony w 1923. Kalendarz juliański oparty był również na długości roku zwrotnikowego (średnia długość roku - 365 i 1/4 doby, większa o ponad 11 min od roku zwrotnikowego).
W kalendarzu juliańskim co 4 rok był przestępny. Z powodu różnicy między rokiem zwrotnikowym a średnią długością roku kalendarzowego następowało przesunięcie w czasie (data równonocy wiosennej przesuwała się średnio o 1 dzień co 128 lat). Spowodowało to przesunięcie (cofnięcie) o 10 dni (od 325 do XVI w.) daty równonocy wiosennej, której moment jest podstawą obliczania dnia Wielkanocy (pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca), i konieczność przeprowadzenia reformy.
Kalendarz gregoriański, kalendarz słoneczny; wprowadzony 1582 przez pap. Grzegorza XIII; wyrównywał różnicę 11 minut między rokiem zwrotnikowym a rokiem kalendarza juliańskiego; używany ob. w większości krajów świata; lata dzielą się na zwyczajne (365 dób) i przestępne (366 dób); rok dzieli się na 12 miesięcy o długości 30 i 31 dni (z wyjątkiem lutego, który w roku zwykłym ma 28, a przestępnym 29 dni).


a tego drugiego niestety nie potrafię ci pomóc;(
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T14:27:31+01:00
2.Era mezoiczna
Czas trwania:160 mld lat
Charakteryzowała się względnym spokojem tektonicznym,częstymi i rozległymi transgresjami morskimi,szybkim rozwojem kręgowców,wśród których dominowały gady
W jurze i kredzie występowały wielkie transgresje morza, zaznaczające się na całym świecie. W osadach mezozoiku dominują skały wapienne, gł. wapienie organogeniczne i oolitowe. Klimat w erze mezozoicznej zmieniał się od ciepłego do chłodnego, obserwujemy już zróżnicowanie stref klimatycznych.
A organizmach prehistorycznych http://www.sciaga.pl/tekst/13751-14-epoki_w_dziejach_ziemi_pod_wzgledem_biologicznym tu jest wszystko:)
1 1 1