Odpowiedzi

2009-11-24T12:10:15+01:00
Nie podałeś prędkości początkowej, więc przyjmuję V₀=0
a=ΔV/t
s=at²/2
t=√(2s/a)
a=ΔV/√2s/a / *(√2s/a)
ΔV=a*√2s/a / ²
ΔV²=a²*2s/a
a=ΔV²/2s
V=100km/h=27,8 m/s
s=46m
a=(27,8)²/(2*46)=8,4 m/s²