Człowiek, który dożył 75 lat, wykonał 600 milionów oddechów, a jego serce uderzyło 3 000 miliony razy i przepompowało 200 milionów litrów krwi. Oblicz :
a) liczbę oddechów człowieka, który dożył 16 lat
b) liczbę uderzeń serca dziecka żyjącego rok
c) liczbę litrów przepompowanej krwi człowieka, który dożył 24 lat.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T12:26:20+01:00
Rozwiąze ci to na proporcje:
a)
75lat---------------600 000 000 oddechów
16lat--------------- x oddechow
x=(16 × 600 000 000) ÷ 75
x= 128 000 000

b) 75lat-------------- 3000 mln. uderzen
1rok--------------- x uderzen
x=(1×3000mln)÷75
x= 40000000

c) 75lat-------- 200mln. litrow
24lata-------- x lotrów
x= (24×200mln) ÷ 75
x=64000000
1 5 1
2009-11-24T12:28:29+01:00
600 000 000 oddechow przez 75 lat
3000000000 uderzen przez 75 lat
200000000 litrowe krwi przez 75 lat

a) 600000000/75=8000000 oddechow na rok
16lat * 8000000 oddechow= 128mln oddechow
Przez 16 lat 128 mln oddechow

b)3000000000/75=40000000 razy na rok
serce dziecka przez rok bije 40mln razy

c) 200000000/75=2666666,66 litrow krwi na rok
24 lata *26666666,66=63999999,99
prawie 64 miliony litrow krwi jest przepompowanych przez 24 lata.
1 2 1
2009-11-24T13:12:43+01:00
A)
75lat - 600 000 000 oddechów
16lat - x oddechów
x= (16 × 600 000 000):75
x= 128 000 000

odp.128mln. oddechów.

b) 75lat - 3000 mln. uderzeń
1rok - x uderzeń
x=(1×3000mln):75
x= 40000000

odp. 40mln. uderzeń

c) 75lat - 200mln. litrów
24lata - x litrów
x= (24×200mln):75
x=64000000 l

odp. 64mln. l krwi