Odpowiedzi

2012-08-26T15:49:01+02:00

FeCl₂ + 2H₂O ⇒ Fe(OH)₂ + 2HCl

Fe²⁺ + 2Cl⁻ + 2H₂O ⇒ Fe(OH)₂ + 2H⁺ + 2Cl⁻

Fe²⁺ + 2H₂O ⇒ Fe(OH)₂ + 2H⁺

 

chlorek żelaza (II) ma odczyn kwasowy

 

============

 

KNO₃ nie ulega hydrolizie, kwas mocnej zasady i mocnego kwasu odczyn obojętny

 

============

 

Na₂CO₃ + 2H₂O ⇒ H₂CO₃ + 2NaOH

2Na⁺ + CO₃²⁻ + 2H₂O ⇒ H₂CO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻

CO₃²⁻ + 2H₂O ⇒ H₂CO₃ + 2OH⁻

 

węglan sodu ma odczyn zasadowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)