Pionowo w góre wyrzucono kamień o masie 1 kg nadając mu szybkość początkową V=20m/s.oblicz:wysokość na jaką wzniesie sie kamien , energię kinetyczną,potencjalną i całkowitą mechaniczną w połowie największej wysokości.prędkość z jaką kamień powróci do poziomu wyrzucenia.czas wznoszenia.czas spadania do poziomu wyrzucenia.w obliczeniach pomiń opory ruchu.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T13:32:04+01:00
A)

Ek = 1/2mV^2
Ek = 1/2 * 1kg * (20m/s)^2
Ek = 0,5kg * 40m^2/s^2
Ek = 20N * m

Ep = mgh
Ep = 1kg * 10m/s^2 * h
Ep = 10 N * h

Ek/Ep = h
20N * m / 10N * h
h = 20N/10N * m
h = 2m