Odpowiedzi

2009-05-19T17:55:38+02:00
Wczoraj podróżowaliśmy pociągiem do warszawy dostarczając naszą młodzież do gdańska z wielu miłych i ciekawych wrażeń .

wczoraj-przysłówek
podróżowaliśmy-czasownik
pociagiem-rzeczownik
Warszawy-rzeczownik
dostarczajac-czasownik
młodzież-rzeczownik
do-niestety nie wiem.
Gdańska-rzeczownik
z-spójnik
wielu-liczebnik
miłych-przymiotnik
i-spójnik
ciekawych-przymiotnik
wrażeń-rzeczownik

Powinno być dobrze :) Miałam ostatnio to na języku polskim :)

Pozdrawiam :P
2009-05-19T17:58:55+02:00
Wczoraj - przysłowek
podrozowalismy - czasownik
pociągiem- rzeczownik
do - zaimek
Warszawy - rzeczownik
dostarczajac - czasownik
nasza - zaimek
mlodziez - rzeczownik
Gdanska - rzeczownik
z - przyimek
wielu - liczebnik
milych - przymiotnik
i - przyimek
ciekawych - przymiotnik
2009-05-19T17:59:55+02:00
Wczoraj-przysłówek,podróżowaliśmy-czasownik,pociągiem-rzeczownik,do-przyimek,Warszawy-rzeczownik,dostarczając-imiesłów czasownikowy,naszą-przymiotnik,młodzież-rzeczownik,do-przyimek,Gdańska-rzeczownik,z-przyimek,wielu-liczebnik nieokreślony,miłych-przymiotnik,i-spójnik,ciekawych-przymiotnik,wrażeń-rzeczownik
2009-05-19T18:02:24+02:00
Wczoraj-Przysłówek
Podróżowaliśmy-Przysłówek
Pociągiem-rzeczownik
do-imiesłów przysłówkowy
Warszawy-rzeczownik
dostarczając-czasownik
naszą-Przymiotnik
młodzież-rzeczownik
do-imiesłów przysłówkowy
Gdańska-rzeczownik
z-wyrażenie przyimkowe
wielu-liczebnik
miłych-przymiotnik
i-wyrażenie przyimkowe
ciekawych-przymiotnik
wrażeń-czasownik
Proszę:)