Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T13:24:06+01:00
Oto przykłady,nie jestem pewna czy do końc ajest to dobre nio ale proszę ;*

Sukcesja roślinności, ukierunkowany, rozciągnięty w czasie proces zastępowania w danym miejscu jednych zbiorowisk roślinnych przez inne, związany z wzajemnym oddziaływaniem gatunków (konkurencja biologiczna) i ich modyfikującym wpływem na środowisko abiotyczne (abiotyczne czynniki).

Początkowe stadia sukcesji roślinności związane są z "pionierskimi" gatunkami o dużej produkcji diaspor i efektywnych mechanizmach ich przenoszenia na duże odległości (np.: anemochoria, zoochoria), najczęściej jednorocznymi, które z czasem zastępowane są przez byliny, a później zarośla krzewów i drzew lekkonasiennych i światłożądnych. Tworzą one fitoklimat odpowiedni do rozwoju długowiecznych, klimaksowych drzew leśnych (klimaks).

Sukcesja roślinności pierwotna zachodzi na obszarze całkowicie pozbawionym roślin i ich diaspor (np. na wyspach po wybuchu wulkanu), sukcesja roślinności wtórna, zaś na obszarach, gdzie istniała roślinność lub przynajmniej diaspory (np. w miejscu wyciętego lasu lub na polu uprawnym pozostawionym odłogiem).
1 5 1