Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T13:21:05+01:00
Benzyna, mieszanina lekkich węglowodorów alifatycznych, cykloalkanów, węglowodorów aromatycznych i nienasyconych.

Lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu, dobrze rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Jest najczęściej produktem destylacji ropy naftowej.

Rozróżnia się benzynę lekką, o temperaturze wrzenia 90-120°C i benzynę ciężką, o temperaturze wrzenia do 200°C. Benzynę poddaje się uszlachetnieniu w procesie reformingu katalitycznego. Benzyna lekka znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik (rozpuszcza oleje, tłuszcze, żywice), benzyna ciężka jest paliwem w silnikach spalinowych.

Nafta, ciekła frakcja ropy naftowej wrząca w granicach 160-300°C, mająca gęstość 0,79-0,82g/cm3. Żółtawa, palna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca mieszaniną węglowodorów, których cząsteczki zawierają 9-16 atomów węgla. Temperatura zapłonu powyżej 21oC.

Nafta jest częściowo przerabiana na benzynę i in. produkty w procesach krakingu i reformingu, ponadto znalazła zastosowanie głównie jako paliwo napędu silników odrzutowych i dieslowskich oraz jako rozpuszczalnik, dawniej również do celów oświetleniowych (lampy naftowe).


Olej parafinowy, parafina ciekła, mieszanina ciekłych alkanów i naftenów, bezbarwna, oleista, bezwonna ciecz, pozbawiona smaku; nie miesza się z wodą i alkoholem etylowym, miesza z chloroformem, eterem dietylowym, olejkami eterycznymi. Temperatura topnienia nie przekracza 0oC. Otrzymywana przez próżniową destylację ropy naftowej, usunięcie składników kwaśnych i zasadowych oraz rafinację dymiącym kwasem siarkowym(VI). Stosowana w przemyśle farmaceutycznym (do wyrobu emulsji i maści), kosmetycznym i spożywczym.
39 1 39