Z porządź wykresy funkcji kwadratowej.
Oblicz zadania.

a) y= x2 - 4x+3
b) f(x) = -3x2+4x-5
C) f(x) =-t2 +7t-12
d) f(x) = 2x2-3x + 7

Dla każdej funkcji kwadratowej podaj:
Dla jakich argumentów funkcja jest rosnąca a która malejąca.
Miejsca zerowe.
Współrzędne wierszołka.
Dla jakich argumentów jest dodatnia a na jakich ujemna.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T14:36:44+01:00
A) y= x2 - 4x+3
delta=b kwadrat - 4*a*c
delta=16-4*1*3=16-12=4
pierwiastek z delta 2
x1=-b-pierwiastek z delta /2a
x1=-(-4)-2/2
x1=1
x2=-b+pier z delta /2a
x2=-(-4)+2/2
x2=3
b)b) f(x) = -3x2+4x-5
delta=16-4*(-3)*(-5)
delta=16+12*(-5)=16- 60=-44
pierwiatek z delta -44
C) f(x) =-t2 +7t-12
delta=49-4*1*(-12)=49+48=97
pierwiastek z delta 97
z tymi dwoma nie jestem pewna na 100 procent