Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:10:35+01:00
Ten region można wyznaczyć od Hańcza na północy, poprzez Suwałki po Augustów. Jest to teren rolniczo-leśny z licznymi jeziorami.Głównymi walorami regionu są jeziora, rzeki i lasy w pagórkowatym terenie. Największą powierzchnię zajmuje Puszcza Augustowska. Spośród obiektów przyrodniczych na uwagę zasługują osobliwe formy np. Cisowa Góra k. Gulbieniszek, głazowiska, zespoły drumlinów. Malowniczość terenu spowodowała, że tutaj kręcono plenerowe zdjęcia do filmu ,, Pan Tadeusz". Jeziora, w tym najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza(108m), są wykorzystywane dla turystyki wypoczynkowej. Ograniczenia są na jeziorze Wigry, ponieważ znajduje się ono na terenie parku narodowego. Atrakcją jest rejs po Wigrach statkiem, którym po jeziorze pływał Jan Paweł II.
Spośród walorów krajoznawczych można wymienić klasztor we Wigrach. Zabytkiem techniki jest wyremontowany Kanał Augustowski.W Augustowie jest dworek jego twórcy gen.I Prądzyńskiego i muzeum kanału.
Projektowana trasa ,, Via Baltica" ma ominąć Augustów obwodnicą. Poprowadzenie jest estakadą nad doliną Rospudy wywołało konflikt między ekologami a społecznością lokalną, popierającą budowę obwodnicy. W efekcie dolina Rospudy została wypromowana jako ważna atrakcja turystyczna regionu.