Są narysowane 3 modele atomów a ja mam napisać och symbole i nazwy pierwiastków
w środku jednego pisze +7
w środku drugiego +13
w środku trzeciego +19
napiszcie odpowiedzi


ZAD2
A=liczba .......................+liczba.............................
Z=liczba...........................=liczba...................=...............................jądra

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T13:44:47+01:00
W środku jednego pisze +7 (to sa protony=liczbie porzadkowej)
jest to azot (N)
w środku drugiego +13 - glin (Al)
w środku trzeciego +19 - potas (K)

liczba protonow = liczba elektronow = liczba porzadkowa w UOP

zad.2
A=liczba protonow +liczba neutronow
Z=liczba porzadkowa=liczba elektronow= ładunek elektryczny jadra jądra
2009-11-24T13:54:05+01:00
Zad.1
+7 jest to azot
+13 jest to glin
+19 jest to potas
zad.2
A=liczba protonow +liczba neutronow
Z=liczba porzadkowa=liczba elektronow= ładunek elektryczny jadra