Ciągi!!!!!!!!!!!
1). Odkry regułę wyznaczania ciągu i podaj kolejne dwa jego wyrazy
a. (2,4,6.8...)
b. (1,½,⅓,¼...)
2). Podaj ciąg reszt 2 dzielenia przez 5 kolejnych liczb naturalnych mniejszych od 16
3).Sprawdz który ciąg jest rosnacy a który malejący
a) An=3n-1
b).Bn=-5n
c).Cn =¼n+2

1

Odpowiedzi

2009-11-24T13:46:43+01:00
Zad.1
a)10
b)1/5
Zad.2
0,2
0,4
0,6
0,8
Zad.3
a rosnący
b malejący
c rosnący