Bardzo proszę o pomoc .

Na jaką odległość należy przesunąć dwie kuleczki, z których każda posiada ładunek 1μC , aby po przeniesieniu ich z powietrza do oleju , siła wzajemnego oddziaływania między nimi nie zmieniła się . Skorzystaj z danych z poprzedniego zadania .
Dane :
współczynnik K dla oleju : 3*10 do pot. 9 Nm2/C2
współczynnik K dla powietrza : 9*10 do pot. 9 Nm2/C2
zmiana siły ( F ) wzajemnego oddziaływania ich : zmaleje 3 razy


Bardzo proszę również o przekształcenie wzorów . ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T17:19:33+01:00
F=k*q₁*q₂/r² - wzór ogólny

F₁=k₁*q²/r₁²
F₂=k₂*q²/r₂²
F₁=9*10⁹(N*m²/C²) *(1*10⁻⁶C)²/r₁²
F₁=9*10⁹*10⁻¹²/r₁²=(9*10⁻³)/r₁²
F₂=3*10⁹(N*m²/C²) *(1*10⁻⁶C)²/r₂²
F₂=3*10⁹*10⁻¹²/r₂²=(3*10⁻³)/r₂²
F₁=F₂
(9*10⁻³)/r₁²= (3*10⁻³)/r₂²
r₁²/r₂²=(9*10⁻³)/(3*10⁻³)
r₁²/r₂²= 3
r₁²=3r₂² / √
r₁=√3r₂
1 5 1