Gospodarz miał nad jeziorem łąkę o powierzchni 2,4ha. Podzielił tę łąkę nadziałki rekreacyjne po 20 arów każda. Cztery działki przylegające do jeziora sprzedał po 15zł za 1metr kwadratowy,a pozostałe działki sprzedał po 10zł za 1 metr kwadratowy. Ile złotych uzyskał sprzedając łąkę?

1

Odpowiedzi

2009-05-19T17:51:33+02:00
2,4 ha =240 ar
240 : 20 = 12 działek
1ar=100m²
2000m²*4*15zł+2000m²*(12-4)*10zł= 120000zł+160000=280 000 zł
1 5 1