Odpowiedzi

  • ra7Q
  • Początkujący
2009-11-24T14:32:07+01:00
Ang: One sunny day I went for a bike ride with my cousin.
When we drove down the street saw the wallet, we decided to see what is inside.
150PLN there was, we were happy to have found such a large sum of money.
We thought that we buy for hundreds of ice cream.
But his conscience did not allow us, written notice that we've found a green wallet.
Reported to us old, rich lady who gave us 200PLN for honesty.
Now every day we go for ice cream.

Pol: Pewnego słonecznego dnia wybrałem się na przejażdżkę rowerem z moim kuzynem.
Gdy jechaliśmy ulicą zobaczyliśmy portfel, postanowiliśmy zobaczyć co jest w środku.
Było tam 150PLN, byliśmy szczęśliwi że znaleźliśmy taką dużą sumę pieniędzy.
Pomyśleliśmy że kupimy za to setki lodów.
Ale sumienie nam nie pozwalały, napisaliśmy ogłoszenie że znaleźliśmy zielony portfel.
Zgłosiła się do nas starsza, bogata pani która dała nam 200PLN za uczciwość.
Teraz codziennie chodzimy na lody.
2009-11-24T14:48:32+01:00
Recently, i flew to London. I wanted to spend the best holiday in my life. When I landed and I left a plane i saw that I am not in London, but I am still in Poland in other city. Fly attention told me that plane was broken. I was mad. I had to wait for next plain. How long? Nobody knew. I spent 17 hours on an airport. I was tired, but my holiday waited for me. I went to plane and in this time i landed in London. I saw the sight and had fun. I came back to Poland and I can't belive that it is last of holiday.

Ostatnio, poleciałam do Londynu. Chciałam spędzic najlepsze wakacje w życiu. KIedy wylądowałam i opuściłam samolot, zobaczyłam, że nie jestem w Londynie, tylko ciągle w Polsce w innym mieście, Obsługa samolotu powiedziała mi, że samolot się zepsuł. Była wściekła. Musiałam czekac na następny samolot. Jak długo? Nikt nie wiedział. Spędziłam na lotnisku 17 godzin. Byłam zmęczona, ale wakacje na mnie czekały. Poszłam do samolotu i tym razem wylądowałam w Londynie. Zwiedzałam i świetnie się bawiłam. Wróciłam do Polski i nie moge uwierzyc, że to już koniec wakacji.