Odpowiedzi

2014-07-05T12:59:00+02:00
Imię i nazwisko,                                                                       miejscowość i data
Klasa 
Nazwa szkoły

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup
Ordynariusz Diecezji 


        Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi sakramentu bierzmowania. Jestem uczniem gimnazjum i w tym roku pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania.
      Prośbę swą motywuje tym iż od narodzin i chrztu świętego w jakimś stopniu przygotowywałam się na ten dzień. Wiem , że jestem gotowa na otrzymanie Darów Ducha świętego. Dzięki Bierzmowaniu stanę się dojrzałym członkiem Kościoła i będę mogła świadomie i odpowiedzialnie głosić Boże zasady. Pozwoli mi to umacniać moja wiarę chrześcijańską.
     Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

                                                               podpis......