Amerykańska organizacja szuka młodych ludzi chętnych do podjęcia pracy na obozie młodzieżowym w Usa podczas wakacji.Napisz list do organizatorów obozu w którym poinformujesz :
-skąd i kiedy dowiedziałaś się o tej ofercie
-jaki rodzaj pracy chciałabyś wykonywać
-jakie masz doświadczenie i umiejętności
-dlaczego ta praca cię interesuje

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu.
Nie umieszczaj żadnych adresów.Podpisz się jako XYZ.Długość listu powinna wynosić 120-150 słów\

Z Góry dzieki i jeśli można to co napiszecie przetłumaczcie na Polski:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T14:25:57+01:00
Welcome
My name is XYZ. I'm from Poland. I'm looking for a job abroad in your youth camp. I learnt of the opportunity from the internet. I'm very skilled in delivering the mail and parcels. I had been doing it from 2005 to 2007 in Poland. I'm very competent and I have never been fired. I have my own car I can use to deliver the mail.
I can also sew and mend. I was taught how to do that in my school. I'm interested in those jobs beacause I want to improve my English and see what the life in USA is like. And I also want to earn some money.

XYZ

tłumaczenie
Witam
Nazywam się XYZ. Jestem z Polski. Szukam pracy za granicą w waszym obozie młodzieżowym. Do wiedziałem się o tej możliwości (znalezienia pracy) z internetu. Jestem doświadczony w dostarczaniu poczty i paczek. Zajmowałem się tym od roku 2005 do roku 2007. Jestem bardzo kompetentny i nigdy nie byłem zwolniony. Mam własny samochód , który mogę używać do dostarczania poczty.
Umiem też szyć i cerować. Nauczono mnie jak to robić w szkole. Jestem zainteresowany tymi pracami ponieważ chcę poprawić swój angielski i zobaczyć jak się żyje w USA. I chcę też zarobić trochę pieniędzy.

XYZ

Taki ekspert poniżej, a jakie rażące błędy robi :P
42 3 42
  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T18:20:27+01:00
Two days ago I saw yours offer in the internet.It is very interesting offer. I want to be shop assistant because I was shop assistant 2 years ago in London. I got raise 100$ because I won a price:the best retainer of the year. I can avail till. Ithink I will be good retainer if you take on me. Greetings


powinno się jeszcze znaleść data miejscowość nagłówek i podpis (twoje imię).
4 1 4