Temat:Dzielenie ułamków przez liczby naturalne .takie coś x to razy a takie coś : to podzielić .:)
zad.2
uzupełnij kropki.

3/4:2=.......
3/4x1/2=....
3/4:2=3/4x1/2=....
3/2:4=....
3/2x1/4=...
3/2:4=3/2x.....=.....
4/5:3=....
4/5x1/3=....
4/5:3=4/5x....=....
zad.3..Oblicz.

3/5:4=3/5x1/4=......
2/7:3=.......
8/9:5=........
2.1/3:3=7/3x1/3=...
3.3/4:5=.....
2.3/7:2=.....
zad.4.
uzupełnij puste kropki słowami..
A.)JEŻELI OBWÓD KWADRATU JEST równy 1.1/5m,to..............
bok tego kwadratu ma ....m.
b.)Pręt długości 2/5m pocięto na 4. równe cześci .............
zatem każda z nich ma .....m
C.)Arbuz ,który ważył 3.3/4kg,przekrojono na 8 jednakowych części.Każda z nich waży .....kg .
zad.5
Mama kupiła 1.1/2kg wiśni.Połowę z nich schowała do lodówki a drugą połowę podzieliła na 6 równych części i podała na deser .jle ważyła jedna porcja deseru?

Obliczenie:
odpowiedź:
.....za to daje wam 11 punktów do nie mam więcej :(

1

Odpowiedzi

2009-11-25T22:16:56+01:00
3/4:2=3/4*1/2=3/8
3/4x1/2=3/8
3/4:2=3/4x1/2=3/8
3/2:4=2/3*1/4=3/8
3/2x1/4=3/2*4/1=6
3/2:4=3/2*1/4=3/8
4/5:3=4/5*1/3=4/15
4/5x1/3=4/15
4/5:3=4/5*1/3=4/15


3/5:4=3/5*1/4=3/20
2/7:3=2/7*1/3=2/21
8/9:5=8/9*1/5=8/45
2.1/3:3=7/3*1/3=7/9
3.3/4:5=15/4*1/5=3/4
2.3/7:2=17/7*1/2=17/14=1.3/14