Na wadze laboratyjnej zważono pustą menzurkę. Jej masa wynosi o,25kg. Do menzurki wlano 150 cm sześciwnnych cieczy i ponownie menzurkę zważono. Teraz masa jest równa 0,388 kg

*Oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki.
*Na podstawie tabeli gęstoąści cieczy sprawdź jaka to mogła być ciecz.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T14:07:51+01:00
0.388-0.25=0.138kg
V-150 cm3
M-138g
d-?
d=m:v=138g : 150cm3 = 0.92g/cm3
odp. gęstość cieczy wynosi 0.92g/cm3. to mogła być oliwa