Odpowiedzi

2009-11-25T18:02:04+01:00
A) FROT POŁUDNIOWY utworzony 10 września z Armii MAŁPOLSKA, części Armii KARPATY i części Armii KRAKÓW oraz 35. DYWIZJI PIECHOTY z zadaniem obrony linii Lwowa. Dowództwo nad Frontem Południowym objął gen. broni KAZIMIERZ SOSNOWSKI.

FRONT PÓŁNOCNY utworzony 11 wrzesnia z ocalałych oddziałów Armii MODLIN ARMII PRUSY i grupy kawalerii gen. WŁADYSŁAWA ANDERSA miał za zadanie pojęcie walki w rejonie Kocka i Brześnia. Siły Frontu toczyły walki o Zamość i Krasnystaw,nastepnie przeszły pod Tomaszów Lubelski, gdzie po walkach złożyły broń.
tylko niewielkiej grupie z gen. Stefanem Dębem-Biernackim powiodło się przejście przez Santor na Węgry.
Znaczna część żołnirzy i oficerów, szczególnie z grupy gen. Andersa,po pod boju w okolicy Przemyśla,trafiła w ręce żołnierzy Armii Czerwonej.
Front Północny został rozbity 27 września przez wojska niemieckie i radzieckie.

FRONT ŚRODKOWYutworzony 11 września,dowodzony przez gen.dyw. TADEUSZA PISKORA. W skład Frontu weszły jednostki Armii LUBLIN(połowa część Armii KRAKÓW i część Armii KARPATY) oraz Armia PRUSY,operujące między Warszawą a Sandomierzem. Zadaniem Frontu była obrona linii wzdłuż Wieprza na Kock.
14 września wojska Frontu rozpoczeły wycofowanie się w kierunku południowo-wschodnim,gdzie pod dowództwem Piskora stoczyły walkę pod Tomaszem Lubelskim.

OBRONA WYBRZEŻA stanowiła samodzielne ogniwo w wojnie obronnej. Zadaniem jej była obronamorskich szlaków komunikacyjnych i baz floty wojennej. Oddziały Wybrzeża walczyły o Pocztę Polską w Gdańsku i na Westerplatte na przedpolach Gdyni(do 13 września ), o Kępę Oksywską w Zatoce Gdańskiej na Helu ( do 2 października ). Dowódcą był kontradmirał JÓZEF UNRUG. W walkach na Wybrzeżu( Gdynia, Oksywie )uczestniczyli CZERWONI KOSYNIERZY- ochotnicy spośród robotnikówportowych.
B) ARMIA KARPATY(vdowódca Kazimierz Fabrycy )
Armia KRAKÓW ( DOWÓDCA Antoni Szylling )
Armia ŁÓDŹ ( DOWODCA gen. bryg. Juliusz Rómmel)
Armia MODLIN ( GEN. BRYG. EMIL PRZEDRZYMIRSKI -KRUKOWICZ )
Armia POMORZE (GEN.DYW. WŁADYSŁAW BORTNOWSKI)
Armia POZNAŃ (GEN. DYW. STEFAN DĄB-BIERNACKI )

D) - BITWA NAD BZURĄ Z 9 NA 10 WRZEŚNIA ROZPOCZĘŁA SIĘ I TRWAŁA AŻ DO 18 WRZESNIA.
-DWIE BITWY POD TOMASZEM LUBELSKIM (17 -20 WRZEŚNIA) i (21-26 WRZEŚN.)
-BITWA NAD KOCKIEM (2- 5 PAŹDZIERNIKA)

E) POLSKIE SIŁY ZBROJNE
-DYWIZJA GRENADIERÓW
-DYWIZJA STRZELCÓW PIESZYCH
-BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ
-DYWIZJA PIECHOTY ( DOWODCA TADEUSZ ZIELENIEWSKI)
-DYWIZJA PIECHOTY (DOWÓDCA RUDOLF DRESZER)
-SAMODZIELNA BRYGADA STERZELCÓW PODHALAŃSKICH

TAJNA BROŃ TZW. PIĄTA KOLUMNA

5 3 5