Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T14:24:58+01:00
Równoległobok to czworokąt którego boki przeciwległe są równe i równoległe. Oznaczmy kolejne boki (nierównoległe) przez:
a- dłuzszy bok
b -krotszy bok
Z warunków zadania wynika ze b=a-3,5
Obliczamy połowę obwodu (sumę boków sąsiednich):
1/2 Obw.= 1/2*19
czyli a+b=9,5
za b podstawiamy a-3,5
a+a-3,5=9,5
2a=13 dzielimy stronami przez 2
a=6,5 to jest dł. dłuzszego boku
b=6,5-3,5
b=3 to jest dł. krótszego boku
Sprawdzamy
Ob+2a+2b
19=2*6,5+2*3
19=13+6
19=19
Odp. Długości boków tego równoległoboku wynoszą odpowiednio: 6,5cm i 3 cm
2009-11-24T14:29:29+01:00
2009-11-24T14:38:58+01:00
A, b - długości boków

a - jeden bok

b=a+3,5 - drugi bok

ob=a+b+a+b

19=a+a+3,5+a+a+3,5

19=4a+7

4a=19-7

4a=12 /:4

a=3cm

b=3+3,5=6,5cm

spr. a+b+a+b=3+6,5+3+6,5=19

odp. boki wynoszą 3cm i 6,5cm