Odpowiedzi

2009-11-24T18:44:51+01:00
Α=60°
Ob=2πr
Ob=8π
2πr=8π
r=4cm
P=a²sinα
P=ah
h=2r
h=8cm
h/a=sin60°
8/a=√3/2
8=√3/2*a
a=8*2:√3
a=16:√3
P=a²sinα
P=(16:√3)²√3/2=256/3*√3/2=128√3/3cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T20:57:46+01:00
L=2πr
8π=2πr /:2π
r=4

bok rombu
a=2r
a=8cm
z twierdzenia o trójkącie o kątach 90, 60 ,30 wynika że:
połowa krótszej przekątnej wynosi 4cm czyli cała wynosi 8cm
a dłuższa przekątna wynosi:
2* a√3/2=16√3/2=8√3cm
teraz pole wynosi:
p=e*f/2
p=8*8√3/2
p=32√3cm²