Odpowiedzi

2009-11-24T20:10:38+01:00
"Czy w rodzinnie jest potrzebny autorytet ? "
Autorytet jest to znaczenie, wpływ, coś lub ktoś cieszący się respektem i uznaniem. Każdy człowiek szuka w swoim życiu jakichś wzorów. Pierwszymi autorytetami stają się członkowie rodziny. Rodzina to wspólnota, w której jest wzajemne uczucie miłości względem siebie, zanim dziecko dorośnie i znajdzie sobie odpowiednie dla niego autorytety, rośnie, biorąc przykład z rodziców. Tłumaczą mu oni, co jest dobre, a co nie. Patrząc na ojca, matkę czy na starsze rodzeństwo, uczy się żyć jak oni. Czy w rodzinie jest potrzebny autorytet?
W okresie niemowlęcia i wczesnego dzieciństwa, autorytetem staje się matka. To ona okazuje dziecku najwięcej czułości, której malec wtedy potrzebuje. Uczy również okazywać uczucia, daje poczucie ciepła i bezpieczeństwa.
Kiedy dziecko dorasta, zaczyna bawić się i interesować wszystkim, co je otacza, bardzo pomocny staje się ojciec. To on wymyśla nowe gry i zabawy, a także uczy swego syna czy córkę odkrywania tajemnic świata. Psychologowie udowodnili, że dzieci, które w tym okresie nie miały odpowiedniego kontaktu z rodzicami, są skryte, małomówne i dużo trudniej jest im przystosować się do życia.
Dziecko wychowywane w rodzinie patologicznej ma dwa wyjścia: albo żyć jak rodzice, co nie będzie dla niego korzystne, albo szukać autorytetów poza domem, w telewizji, na ulicy czy nawet w sektach. Poprzez zaniedbanie obowiązków rodziców, młody człowiek staje się agresywny, wulgarny, czuje się niedowartościowany, często popada w nałogi.
Ojciec Tomka Wilmowskiego, Andrzej Wilmowski z serii książek Alfreda Szklarskiego, musiał uciekać z kraju, aby nie zostać aresztowanym przez władze rosyjskie. Został łowcą dzikich zwierząt. Jego syn chciał pójść w ślady swego ojca. Tomek, podobnie do rodzica, uwielbiał geografię, a podróżowanie po całym świecie było dla niego spełnieniem najskrytszych marzeń.
Jedną ogromną rodziną są chrześcijanie. Jezus uczył 2000 lat temu jak żyć, aby zostać zbawionym. Ta nauka przetrwała do dzisiaj, a ludzie nie znający wcześniej Boga, odnajdowali autorytet właśnie w Nim, w Chrystusie.
Podsumowując, dziecko bez autorytetu w rodzinie jest w stanie przetrwać, lecz nie na takim poziomie intelektualnym, emocjonalnym i uczuciowym jak jego rówieśnik w rodzinie z godnymi do naśladowania rodzicami.