Uzupełnij tekst odpowiednimi przymiotnikami z ramki:purpurowy,gęsty,głęboki,skostniały,silny,chudy,rzymski dziurawy,sękaty,stary,słaby,siwy .............śnieg zasypał drogę,ale mądry koń..............legionisty nie zgubił szlaku.Nagle zwierzę się przestraszyło i odskoczyło w bok.Z .............. zaspy wydostał się ...................człowiek wspierajacy się na .................kosturze.Miał .......................brodę.Jego ..............ciało było okryte ....................... ubraniem....................głosem poprosił Marcina o pomoc.Tennie myślał długo.Sam był młody i ................Ściągnął z ramion .................płaszcz,przeciął go na dwie części i jedną z nich dał ............starcowi.Odjechał,nie oczekując na podziękowanie.

2

Odpowiedzi

2009-11-24T14:33:20+01:00
........gęsty.....śnieg
zasypał drogę,ale mądry koń rzymskiego legionisty nie zgubił szlaku.Nagle zwierzę się przestraszyło i odskoczyło w bok.Z .....głębokiej......... zaspy wydostał się ......chudy.............człowiek wspierajacy się na .......starej..........kosturze.Miał ........siwą...............brodę.Jego ........skostniałe......ciało było okryte .......dziurawym................ ubraniem........słabym............głosem poprosił Marcina o pomoc.Ten nie myślał długo.Sam był młody i .......silny.........Ściągnął z ramion .........puprurowy........płaszcz,przeciął go na dwie części i jedną z nich dał .....sękatemu.......starcowi.Odjechał,nie oczekując na podziękowanie.


56 3 56
2009-11-24T14:35:30+01:00
1. Gęsty
2. rzymskiego
3. głębokiej
4. skostniały
5. sękatej
6. siwą
7. purpurowe
8. dziurawym
9. słabym
10. silny
11. stary
12.chudemu
91 4 91