Odpowiedzi

2009-11-24T14:36:04+01:00
Ustawa o systemie oświaty
Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 458)
boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
[w kwadratowych nawiasach naniesiono odesłania do przepisów przejściowych i końcowych ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ]

Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że wersja ujednoliconego tekstu ustawy o systemie oświaty, która była zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa w dniach od 10 kwietnia br. do dnia 24 kwietnia br. nie uwzględniała nowelizacji art. 70 b i art. 90 t ustawy o systemie oświaty. Obecna wersja ujednoliconego tekstu ustawy uwzględnia powyższe zmiany.
1 3 1