Odpowiedzi

2009-11-24T14:40:42+01:00
Perykles uchodził za niewątpliwie najwybitniejszego polityka Aten drugiej połowy V w. przed naszą erą. Zasada demokracji ateńskiej,która swój triumf święciła w okresie jego rządów, polegała na założeniu, że o losach państwa decyduje większość obywateli.
Sam Perykles natomiast pochodził z arystokratycznej rodziny. Za jego rządów doszło do największego rozkwitu nauki i literatury. Przygotował także armię ateńską do wojny ze Spartą. Zmarłw wyniku epidemii, która wybuchła wśród społeczeństwa Aten.
18 4 18
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T14:41:47+01:00
Perykles - kierował polityką ateńską przez ponad 30 lat - szesnastokrotnie pełnił urząd stratega. Aspazja, towarzyszka życia Peryklesa, słynna z urody i inteligencji, nie była obywatelką Aten, pochodziła z Miletu. Dzieci Peryklesa z tego związku, zgodnie z prawem Aten, nie miały więc prawa do obywatelstwa. Dopiero po śmierci dwóch prawowitych synów Perykles wymógł przyznanie obywatelstwa synowi, którego miał z Aspazją. Perykles przeprowadził reformy wzmacniające demokrację - wprowadził niewielkie wynagrodzenie dla sędziów i członków Rady Pięciuset, co umożliwiło obywatelom majętnym obejmowanie stanowisk publicznych.Zasługą jego polityki był również rozkwit gospodarczy i kulturalny Aten. W okresie, gdy Perykles kierował ateńską polis, odbudowano Ateny, zwłaszcza Akropol, wznosząc szereg świątyń.
20 4 20