Uloz rownania reakcji:
a)otrzymywanie mrowczanu potasu
b)otrzymywanie octanu glinu
c)dysocjacji kwasu propionowego
d) hydrolizy octanu potasu
e)spalanie kwasu mrowkowego, wiedzac ze produktami tego procesu sa tlenek
wegla (IV) i woda
f)uloz rownania reakcji, za ktorych pomoca mozna zrealizowac nastepujace przemiany:
metanol--->matanal--->kwas metanowy--->mrowczan wapna.

1

Odpowiedzi

2009-05-19T19:20:02+02:00
A) 2 HCOOH + 2 K → 2 HCOOK + H₂^
b) 2 Al + 6 CH₃COOH → 2 (CH3COO)₃Al + 3 H₂^
c) C₂H₅COOH → C₂H₅COO⁻ + H⁺
d) CH₃COOK → CH₃COOH + KOH
e) 2 HCOOH + O₂ → 2 CO₂ + 2 H₂O

Przemiany
2 CH₃OH + O₂ → 2 HCHO + 2 H2O (metanol w metanal)
2 HCHO + O₂ → 2 HCOOH (metanal w kwas)
2 HCOOH + Ca → (HCOO)₂Ca + H₂ (kwas w mrówczan wapnia)