Zad.1 Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.
a) bromek wapnia
b) chlorek niklu(III)
c) azotan(V)żelaza(II)
d) siarczan(IV)cynku
e) węglan potasu
f) fosforan(V)sodu
g) jodek magnezu
h) siarczan(VI)srebra(I)

Zad.2 Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.
a)FeI₂
b)Al₂(CO₃)₃
c)Sn(NO₃)₂
d)CrPO₄
e)Ag₂SO₄
f)MnSO₃
g)CuS
h)HgCl₂

1

Odpowiedzi

2012-08-04T19:43:12+02:00

zad.1

a) CaBr₂

b) NiCl₃

c) Fe(NO₃)₂

d) ZnSO₃

e) K₂CO₃

f) Na₃PO₄

g) MgI₂

h) Ag₂SO₄

 

 

zad.2

a) jodek żelaza (II)

b) węglan glinu

c) azotan (V) cyny (II)

d) ortofosforan (V) chromu (III)

e) siarczan (VI) srebra (I)

f) siarczan (IV) manganu (II)

g) siarczek miedzi (II)

h) chlorek rtęci (II)