Odpowiedzi

2009-11-24T14:59:27+01:00
Istnienia Boga nie można ani udowodnić, ani nie można mu zaprzeczyć. Biblia mówi nawet, że musimy przez wiarę zaakceptować istnienie Boga. Gdyby Bóg tego chciał, mógłby po prostu się pojawić i udowodnić całemu światu, że istnieje. Ale gdyby to zrobił, nie musielibyśmy w niego wierzyć.
Skąd wiadomo, że Bóg istnieje? Ja wierzę,ponieważ rozmawiam z Nim każdego dnia. Nie słyszę Jego odpowiedzi w sposób dosłowny, ale odczuwam Jego obecność, czuję, że mnie prowadzi, wiem, że mnie kocha, i pragnę Jego łaski. W moim życiu zdarzyły się rzeczy, które nie mogą mieć żadnego innego wytłumaczenia, jak tylko Boża interwencja. Bóg uratował mnie tak cudownie i zmienił moje życie w taki sposób, że nie mam innego wyjścia, jak tylko przyznać, że Bóg istnieje, i uwielbiać Go za to. Żaden z wymienionych argumentów nie może sam w sobie przekonać kogoś, kto decyduje się odrzucić coś, co jest naprawdę oczywiste. Ostatecznie jednak Boże istnienie należy przyjąć na wiarę. Wiara w Boga nie jest krokiem w przepaść, jest raczej wkroczeniem do jasnego pokoju, w którym znajduje się już 90% ludzkości.
2009-11-24T15:01:57+01:00
Bóg stworzył dla ludzi świat w siedem dni, w których trakcie stworzył: zwierzęta różnego gatunku, rośliny, Adama i Ewę. Mieli mieszkać w Edenie ale Bóg zakazał im kosztowania owocu z drzewa poznania dobra i zła. Lecz Ewa uległa szatanowi w postaci węża i zjadła z Adamem owoc drzewa zakazanego.
Dlatedo Bóg wypędził ich z raju, ale dał im szansę do ponownego powrotu do raju dla duszy. Pan Bóg wybacza nam grzechy i wszystkie nasze zwątpienia. Chroni nas od pokus szatana i prowadzi nas do życia wiecznego. Dlatego uważam, że Bóg istnieje.
1 5 1