Gimnazjum
Historia

Pytania do sprawdzianu kl II gim. "Europa w XV i XVI wieku"
1. Dlaczego datę 1492 rok uwaza sie za przelomowa?
2. jakie byly przyczyny odkryc geograficznych?
3. jakie skutki przyniosly odkrycia geograficzne Ameryca, a jakie Europie?
4. Jakie tereny nazwane byly Nowym Światem?
5. Dlaczego Moskwa nosila miano "trzeciego Rzymu"?
6. w jaki sposob kosciol katolicki zareagowal na reformacje?

Jesli nie bedzie wszystkich odp, to usuwam!
Daj najlepsza ;*
Z gory dzieki ;]

Odpowiedzi

Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+372 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta
Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+372 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Skąd wiemy, że odpowiedź jest poprawna?
1
Nie ma błędów
2
Została dodana i sprawdzona przez eksperta
Dlaczego sprawdzamy odpowiedzi?
3
Ponieważ jakość odpowiedzi jest dla nas najważniejsza
4
Ponieważ chcemy pomóc Ci w nauce

Rok 1492 uważa się za przełomowy, ponieważ uważany jest za zakończenie starożytności a przejście do średniowiecza

Ludzie dążyli do poznawania świata jak np. K.Kolumb podróżując do Indii natrafił na nowy świat jakim była nowa Ziemia nie znana dotąd żadnemu Europejczykowi

Dla Ameryki skutkami była cywilizacja oraz Kolonizacja przez kraje europejskie a dla Europy nowy towar jak np. duże ilości złota, srebra, egzotyczne owoce oraz nowe zwierzęta, rośliny. (w Ameryce znajdowało się dużo sur. mineralnych stąd tez mowa o złocie czy o srebrze oraz o węglu)

Nowym Światem szczyciły się tereny takie jak Ameryka Północna oraz Południowa:)

Imperium Rzymskie było jedne, niestety upadło. Moskwa (carska) rozrastała się w sile, w ludziach oraz w terytorium. Rosją zwano imperium rosyjskie (tak jak imperium rzymskie) a, że Moskwa była stolicą tak wielkiego Imperium dostała miano Trzeciego rzymu.

kościół na reformacje zareagował negatywnie, i nie dopuścił swoich prawd wiary... Z czego wynikła kontrreformacja oraz Wojny w XVII w.

2009-11-24T15:35:38+01:00

1. Dlaczego datę 1492 rok uwaza sie za przelomowa?
Owa data uważana jest za przełomową, ponieważ właśnie w tym roku 1492r. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Te wydarzenie dało także początek wielkim odkryciom geograficznym i zakończyło epokę średniowiecza.

2. jakie byly przyczyny odkryc geograficznych?

- postęp w technice żeglarskiej - udoskonalenie przyrządów nawigacyjnych(kompas, astrolawium), udoskonalenie statków, sporządzanie dokładniejszych map
- poszukiwanie nowej drogi morskiej do Indii, w celu rozwinięcia zyskownego handlu przyprawami korzennymi bez pośrednictwa Arabów i Turków
- motywy osobiste - chęć wzbogacenia się, przeżycia przygody,
- poczucie misji chrześcijańskiej, ucieczka przed prześladowaniami
- poszukiwanie źródeł kruszców przez państwa europejskie do bicia monety i dążenie państw europejskich do budowy swojej potęgi poprzez zdobywanie ziem.

3. jakie skutki przyniosly odkrycia geograficzne Ameryca, a jakie Europie?

dla Ameryki:

- zakładanie kolonii (obszar podbity przez jakieś państwo i wykorzystywany przez to państwo) i powstanie imperiów kolonialnych: Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Anglii, Francji.
- wprowadzenie w koloniach upraw monokulturowych np. plantacja kawy
- zniszczenie starych kultur indiańskich: Majów, Inków, Azteków
- zmniejszenie liczebności ludności tubylczej
- przeniesienie europejskich kultur do Ameryk, czego przejawem jest język angielski i francuski w Ameryce Północnej, hiszpański i portugalski w Ameryce Południowej i Środkowej
- napływ białych osadników z Europy do kolonii i czarnych z Afryki (przywrócenie niewolnictwa)

dla Europy:
- częściowy odpływ ludności z Europy do krajów kolonialnych
- napływ nowych towarów kolonialnych: kukurydza, ytoń, ziemniaki, pomidory, ananasy, kakao.
- napływ kruszców z Ameryki ożywił rozwój gospodarczy, rozwój handlu, napływ metali z których bito minety wprowadzał szybki wzrost cen.
- zmiana dróg handlowych:
* nastąpiła utrata znaczenie portów nad M. Śródziemnym
* rozwinięcie handlu trójkątnego (Europa-Afryka-Ameryka-Europa)
*rozwinięcie portów portugalskich, hiszpańskich, holenderskich
- poszerzenie wiedzy o świecie wpłynęło na rozwój nauk biologii, geografii

4. Jakie tereny nazwane byly Nowym Światem?
Nowym Światem nazwano tereny odkryte czyli obszary Ameryk.

5. Dlaczego Moskwa nosila miano "trzeciego Rzymu"?

Nosiło nazwę 3 Rzymu, gdyż dwa poprzednie upadły, a Moskwa była potęgą. Ludzie mieli nadzieję, że taki los nie spotka Moskwy.

6. w jaki sposob kosciol katolicki zareagowal na reformacje?

Sposobem reakcji Kościoła na reformację była kontrreformacja katolicka czyli odnowa kościoła katolickiego (reforma) i przeciwdziałanie postępom reformacji.
Odnowa Kościoła została dokonana na soborze trydenckim w latach 1545-1563. Sobór określił wtedy doktrynę wiary m.in. utrzymano siedem sakramentów, za podstawę wiary uznano nie tylko Pismo Święte ale i całą Tradycję, zakazano tłumaczenia Biblii na języki narodowe, utrzymano celibat, wzmocniono władzę papieża, pozostawienie kultu Matki Boskiej i zakonów.
Kościół powołał także instytucje kontrreformacji:
a) Święte Oficjum - założyciel papież Paweł III w 1542r. które miało na celu:
- walkę z reformacją
- ściganie herezji
- tępienie przejawów samodzielnej myśli
działalność ta polegała n.in. na:
- prowadzeniu procesów przeciw heretykom
- przesłuchiwaniu za pomocą tortur
- karaniu poprzez palenie na stosach i więzienia
- wydanie indeksu ksiąg zakazanych
b) Towarzystwo Jezusowe (zakon jezuitów) - założyciel Ignacy Loyola w 1540r., organizacja miała na celu:
- nawracanie pogan
- zachęcaniu protestantów do powrotu do Kościoła katolickiego
- prowadzeniu szkół
- obronie papieża
owa działalność polegała m.in. na:
- niesieniu idei chrześcijaństwa w świat- zakładanie misji w krajach zamorskich
- zakładanie szkół, kolegiów, aby zdobyć wpływ na wychowanie młodzieży
- szerzenie i umocnienie wiary katolickiej przez rekolekcje (byli kaznodziejami)
- byli spowiednikami i doradcami władców i urzędników celu zdobyciu wpływu na życie polityczne
- zajmowanie się nauką np. geografią, w krajach zamorskich prowadzili badania krain
- wykorzystanie sztuki w celu propagandy religijnej - narodziny baroku

2009-11-24T15:53:23+01:00

1. Ponieważ odkrycie Ameryki wiązało się z wieloma zmianami zarówno w Europie jak i Ameryce.
2. - zapotrzebowanie na drogocenne kruszce (złoto, srebro), przyprawy korzenne (imbir, cynamon), pachnidła (balsam, aloes), barwniki i owoce.
- poszukiwanie przygód,
- nawracanie pogan na chrześcijaństwo,
- ucieczka przed karą dla przestępców.
3. Odkrycia geograficzne spowodowały w Europie:
- zmieniły się szlaki handlowe, na znaczeniu stracił handel śródziemnomorski na rzecz atlantyckiego;
- napływ szlachetnych kruszców do Europy przyczynił się do spadku wartości pieniądza, czego efektem był wzrost cen:
- rozwinęły się banki i manufaktury;
- poszerzyła się wiedza o świecie, nastąpił rozwój nauk, a dzięki wynalezieniu druku rozpowszechniały się nowe poglądy;
- rozpoczęto uprawę nowych roślin oraz hodowlę nowych gatunków zwierząt;
- biali zdobywcy, zwani konkwistadorami, podbili dla Hiszpanii i Portugalii olbrzymie obszary Ameryki.
* Podbój Ameryki doprowadził do:
- zniszczenia starych i bogatych cywilizacji indiańskich;
- wyniszczenia ogromnej liczby ludności indiańskiej;
- rozwoju niewolnictwa;
- objęcia tego obszaru wpływami religii chrześcijańskiej, rozpowszechnienia się języków hiszpańskiego i portugalskiego, częściowego wymieszania ras.
4. Tereny obecnej Ameryki.
5. Nazwa ''Trzeci Rzym'' powstała w warunkach walki Rusi o scentralizowane państwo i w tym znaczeniu była to teoria polityczna, jednak najważniejszy był jej rys religijny.
6. Sobór w Trydencie (1545-1563) w trakcie obrad soboru podjęto wiele uchwał. Utworzono Indeks ksiąg zakazanych...

2009-11-24T16:04:29+01:00
Mózg
Mózg
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci
Kasia

Pomogę Ci w nauce. Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?

Kasia

Pomogę Ci w nauce.
Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?