Odpowiedzi

2009-11-24T15:06:34+01:00
A}12×+8=8×+16 |-8x
4x+8=16 |-8
4x=8
x=2

b}3{×-2}+2{×-3}-3×+18
3x-6=2x-6-3x+18
3x-6=2x+12 |-2x
x-6=12+6
x=18 (nie wiem gdzie tu był znak = więc zgadywałam)

c}-7{×+2}+4+-3×
-7x-14=4-3x |+3x
-4x-14=4 |+14
-4x=18
x=-4,5 (tu tak samo)

d}-4{×+2}=2{3-×}
-4x-8=6-2x |+2x
-2x-8=6 |+8
-2x=14
x=-8

e}{×-7}-2{3×-5}=5
x-7-6x+10=5
-5x+3=5 |-3
-5x=2
x= -2/5

zad2.Rozwiąż równanie :
a}4×-7<2×+3 |-2x
2x-7<3 |+7
2x<10
x<5

b}-×+4>-3{×-1}
-x+4>-3x+3 |+3x
2x+4>3 |-4
2x>-1
x>-1/2

c}5{2×-3}-6×≥3{4×-3}
10x-15-6x≥12x-9
4x-15≥12x-9 |-12x
-8x-15≥-9 |+15
-8x≥6
x≤-3/4
2009-11-24T15:09:16+01:00
Zad.1
a}12×+8=8×+16
12x-8x=16-8
4x=8 /:4
x=2

b}3{×-2}+2{×-3}=3×+18
3x-6+2x-6=3x+18
5x-12=3x+18
5x-3x=18+12
2x=6 /:2
x=3

c}-7{×+2}+4=-3×
-7x-14+4=-3x
-7x-10=-3x
-7x+3x=10
-4x=10 /:(-4)
x=-2,5

d}-4{×+2}=2{3-×}
-4x-8=6-2x
-4x+2x=6+8
-2x=14 /:(-2)
x=-7

e}{×-7}-2{3×-5}=5
x-7-6x+10=5
5x+3=5
5x=5-3
5x=2 /:5
x=0,4

zad.2
a}4×-7<2×+3
4x-2x<3+7
2x<10 /:2
x<5

b}-×+4>-3{×-1}
-x+4>-3x+3
-x+3x>3-4
2x>-1 /:2
x>-0,5

c}5{2×-3}-6×≥3{4×-3}
10x-15-6x≥12x-9
4x-12x≥-9+15
-8x≥6 /:(-8)
x(znaczek mniejsze lub równe)-0,75
2009-11-24T15:21:09+01:00
Zad1.Rozwiąż równanie :
a}12×+8=8×+16
4x=8 /4
x=2

b}3{×-2}+2{×-3}-3×+18 (a gdzie jest = ? )
3x-6+2x-6-3x=18
2x=30 /2
x=15

c}-7{×+2}+4+-3×
-7x-14+4=-3x
-4x=10 /-4
x=2,5

d}-4{×+2}=2{3-×}
-4x-8=6-2x
-2x=14 /-2
x=-7

e}{×-7}-2{3×-5}=5
x-7-6x+10=5
-5x=2 /-5
x=-0,4

zad2.Rozwiąż równanie :
a}4×-7<2×+3
2x<10 /2
x<5

b}-×+4>-3{×-1}
-x+4>-3x+3
2x>-1 /2
x>-0,5

c}5{2×-3}-6×≥3{4×-3}
10x-15-6x≥12x-9
-8x≥6 /-8
x≤-0,75