Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.


SUBSTRATY siarka,chlor,azot,fosfor,tlenek miedzi(II) ,sód,wapń

PRODUKTY miedź,woda,wodorek wapnia,amoniak,siarkowodór,
wodorek sodu,woda,chlorowodór,fosforowodór

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T15:02:34+01:00
Siarka + wodór = siarkowodór

chlor + wodór = chlorowodór

azot + wodór = amoniak

fosfor + wodór = fosforowodór

tlenek miedzi (II) + wodór = miedź + woda

sód + wodór = wodorek sodu

wapń + wodór = wodorek wapnia
2 5 2
2009-11-24T15:03:34+01:00
Wodór+sirka ->siarkowodór
wodór+chlor->chlorowodór
wodór+azot->amoniak
wodór+fosfor->fosforowodór
wodór+tlenek miedzi(II)->woda+miedź
wodór+sód->wodorek sodu
wodór+wapń->wodorek wapnia
2 4 2