Odpowiedzi

2009-11-24T14:56:48+01:00
Ze względu na sposób wypowiedzi podmiotu

* bezpośrednia
* osobista
* roli
* maski
* pośrednia
* opisowa
* sytuacyjna (narracyjna)
* podmiotu zbiorowego
* zwrotu do adresata (inaczej inwokacyjna)

Ze względu na typy wyrażanych przeżyć

* miłosna
* refleksyjno-filozoficzna
* patriotyczno-obywatelska
* agitacyjno-polityczna
* funeralna
* religijna
* autotematyczna
* refleksyjno-zasadnicza
5 4 5