Odpowiedzi

2009-11-24T14:56:12+01:00
Skromnośc
dobroc
złosc
starosc
wysokosc
wielkosc
2009-11-24T15:06:52+01:00
Skromny-skromnośc
dobry-dobroc
zły-złośc
stary-starośc
wysoki-wysokośc
wielki-wielkosc