Odpowiedzi

2009-11-24T18:56:37+01:00
Program
var
begin
write
writeln
readln
reab
function
procedure


program nazwa;
uses crt;
type
x=integr;
y=string;
tab=array[1..10] at integer;
var
liczba:^x;
napis:^string;
tablica^tab;
begin
clrscr;
new(liczba);
liczba^:=10
writeln(liczba^);
dispose(liczba);
new(napis);
napis:'halo wotrld';
writeln(napis);
dispose(napis);
new(tablica);
tablica^[2]:=11;
writeln(tablica^[2]);
dispose(tablica);
readkey;
end.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:29:38+01:00
Edytor gotowego programu nie istnieje. Jedne z programów do tworzenia programów w pascalu to: free pascal lub turbo pascal (osobiści polecam turbo pascala). Podstawowe komendy:
(w miejsce kropek wstawiamy tekst)
Writeln('...'); Napisz tekst i przenies to następnej linijki
Write('...'); Napisz tekst
read('...') odczyt np. zmiennej

var deklaracja zminnych
...

const deklaracja stałych
...Nie zrozumiałem do końca zadania, ale mam nadzieje że o to chodziło ;)