1.Ile prostych można poprowadzić przez :
a) jeden punkt,
b) dwa różne punkty?
2.Jakie może być położenei względem siebie punktu i prostej?
3.Jak mogą leżeć względem siebie na płaszczyźnie prosta i odcinek?
4.Czy prosta ma początek i konieć?
5.Kiedy prosta i odcinek mają ze soba :
a) jeden punkt wspólny
b) nieskończenie wiele punktow wspólnych
6.Czy prawdziwe jest zadnie "Jeżeli odcinek ma dwa różne punkty wspólne z daną prostą, to leży on na tej prostej"?
7.Ile półprostych można poprowadzić z jednego punktu
8.Częścią wspólną dwóch półprostych nie może być :
a) punkt
b) odcinek
c) półprosta
d)prosta
9.Wilu punktach mogą sie przeciąć trzy różne proste?
10.z ilu zapałek można ułożyć metr

3

Odpowiedzi

2009-11-24T15:17:13+01:00
1.
a) nieskończenie wiele
b) 1
2. punkt może leżeć na prostej lub nie
3. pokrywająco, mogą się przecinać lub leżeć równolegle do siebie
4. nie
5. kiedy się przecinają, kiedy się pokrywają
6.tak
7. nieskończenie wiele
8.
a) nie
b)nie
c)nie
d)nie
9. 0,1,2
10. zależy od długości zapałek wzór jest taki 100cm/długość zapałki w cm wyjdzie ci ilość
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T15:20:40+01:00
1.Ile prostych można poprowadzić przez :
a) jeden punkt - nieskończenie wiele
b) dwa różne punkty? -1
2.Jakie może być położenei względem siebie punktu i prostej? - punkt może nalezec do prostej lub znajdowac sie poza nią
3.Jak mogą leżeć względem siebie na płaszczyźnie prosta i odcinek? - prostopadle lub równolegle, przecinająco, pokrywająco
4.Czy prosta ma początek i konieć?- nie
5.Kiedy prosta i odcinek mają ze soba :
a) jeden punkt wspólny - kiedy przecinają się
b) nieskończenie wiele punktow wspólnych- kiedy pokrywają się
6.Czy prawdziwe jest zadnie "Jeżeli odcinek ma dwa różne punkty wspólne z daną prostą, to leży on na tej prostej"? - tak
7.Ile półprostych można poprowadzić z jednego punktu - nieskończenie wiele
8.Częścią wspólną dwóch półprostych nie może być :
a) punkt
b) odcinek
c) półprosta
d)[prosta ]
9.Wilu punktach mogą sie przeciąć trzy różne proste?
10.z ilu zapałek można ułożyć metr
3 3 3
2009-11-24T15:24:11+01:00
1a) Nieskończenie wiele.
b) [Jeżeli oba te punkty naraz mają znaleźć się na tej prostej, to wtedy] tylko 1 taką prostą można poprowadzić.

3. Równolegle, prostopadle (?).
4. Nie.
5a) Kiedy się przecinają.
b) Gdy się pokrywają.
6. Tak. (5b).
7. Nieskończenie wiele.

9. W jednym (?).
2 1 2