Witam .. Mam parę zadań z chemii , wprawdzie są to zadania z pierwszej klasy ale już nic nie pamietam, a chemia to dla mnie czarna magia .. proszę o odpowiedz :)))
1. własności fizyczne tlenu
2. wymień gazy występujące w postaci cząsteczek dwuatomowych
3.Zaproponuj doświadczenie w którym można zbierać wodór
4.wyjaśnij pojęcia : spalanie , utlenianie
5.Napisz wzory sumaryczne 3 tlenków
6.Co można zidentyfikować za pomocą wody wapiennej CO2 tlenek węgla 4
7.zaproponuj doświadczenie w którym wykryjesz następujące gazy dwutlenku węgla : CO2 H2O

2

Odpowiedzi

2009-11-24T16:08:00+01:00
1.
-gaz
-bezwonny
-bezbarwny
-cięższy od powietrza
-słabo rozpuszcza się w wodzie
-podtrzymuje spalanie a sam się nie pali

2. Tlen-O2
Wodór- H2
Azot- N2
Chlor- Cl2

3.Do probówki wkładamy kawałki manganu, pokrapiamy go kwasem solnym. Probówkę zamykamy korkiem z rurka
OBSERWACJA; reakcja magnezu z kwasem solnym zachodzi energicznie, wydzielają się pęcherzyki gazu.
WNIOSEK: W czasie reakcji odczynników powstał wodór

4.Spalanie to gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszą wydzielanie się światła i ciepła

Utlenianie to powolne łączenie się tlenu z innymi pierwiastkami

5. tlenek węgla (II) CO
tlenek węgla (IV) CO2
tlenek sodu Na2O
Tlenek azotu N2O5

6. Woda wapienna zmętnia się pod wpływem tlenku węgla (IV) - potocznie nazywanego dwutlenkiem węgla

7. CO2
W kolbie kulistej umieść kawałki węglanu wapnia , skrop kwasem solnym, zamknij korkiem z rurką odprowadzającą której wylot umieść nad zapaloną świeczką
OBSERWACJA; Węglan wapnia reaguje z kwasem solnym, podczas reakcji wydzielają się pęcherzyki gazu, pod wpływem którego zapalona świeczka gaśnie.
WNIOSEK; w czasie reakcji odczynników powstaje dwutlenek węgla, który odcina dopływ tlenu zapalonej świecy

H2O
W probówce umieść kilka ziarenek ryżu. Ogrzewaj probówkę
OBSERWACJA; Dosłowni po chwili na ściankach probówki pojawiają się kropelki wody, a użyta w doświadczeniu substancja organiczna uległa zwęgleniu
WNIOSEK; Substancje organiczne składają się z węgla i wodoru, również w mniejszych ilościach z tlenu, azotu, siarki...
W tym doświadczeniu wodór połączył się z tlenem tworząc cząsteczki wody(h2o)
[te doświadczenie to "prażenie substancji organicznej" często używa się go do wykrywani węgla w substancjach organicznych:) ]
1 5 1
2009-11-24T16:32:32+01:00
1.właściwości fizyczne tlenu:
-gaz
-bezbarwny
-słabo rozpuszczalny w wodzie
2.wodór, tlen, azot, chlor,
3. otrzymywanie wodoru w reakcji cynku z kwasem chlorowodorowym (kwasem solnym)
4.spalanie- gwałtowne utlenienie przebiegające z wydzieleniem światła i ciepła
utlenianie-łączenie sie tlenu z pierwiastkami chemicznymi
5.tlenek wapnia-CaO
tlenek żelaza (III)- Fe2O3 (2 i 3 są to małe liczby obok pierwiastka)
tlenek glinu- Al2O3
6. za pomoca wody wapiennej możemy zidentyfikować tlenek węglaIV
7.do małej zlewki (lub probówki ) z wodą wapienną wydychaj powietrze z płuc przez rurkę. widoczne pęcherzyki gazu( czyli bąbelki) to m.in. tlenek węgla IV( dwutlenek węgla ) co świadczy o obecności tego tlenku