Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T15:35:44+01:00
+CO2-

+H2S-

+HF-

+OF2-

-NH3+

+SiH4-

Wyszukujemy w układzie okresowym, które atomy są bardziej, a którwe mniej elektroujemne. Można to znaleźć w układzie okresowym zawierającym skalę elektroujemności wg Paulinga. Koło pierwiastka bardziej elektroujemnego (o większej liczbie w skali Paulinga) wytwarza się ładunek ujemny, a koło mniej elektroujemnego (mniejsza liczba) ładunek dodatni. Ładunek wypadkowy czasteczki nie bedącej jonem jest równy zero. (Ładunki oznaczone są symbolami + - ).

Pozdro))

4 5 4