Traktor w czasie 6 minut przebył drogę 720 metrów. W jakim czasie przebędzie on drogę 10,8 km , jeżeli jego prędkość nie zmieni się?

I drugie zadanko !

Jeden samochód jechał w czasie 2h ze średnią prędkoscią 65 km/h, a drugi przejechał tę samą drogę w czasie 2h 36min. Z jaką prędkością jechał drugi samochód?

Proszę o rozwiązanie zadania bardzo szybko , gdyż mam to na jutro!

3

Odpowiedzi

2009-11-24T15:37:34+01:00
Ad1
t=6min=360s
s1=720m
v=s/t=720/360=2m/s

s2=10,8km=10800m
t=s/v=10800/2=5400s=90min
ad.2.
t1=2h=7200s
v=65km/k=18,06m/s
t2=2hi36min=9360s
s=v*t=18,06*7200=130032m=130,032km
v2=s/t=130032/9360=13,89m/s
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T15:40:10+01:00
1)t1=6min=0,1h, bo 1h ma 60 minut, a 6 minut to 0,1h
s1=720m=0,72km
s2=10,8km
v1=v2

v=s/t
s1/t1=s2/t2
0,72/0,1=10,8/t2
t2=0,1*10,8/0,72=1,5h

2)t1=2h
v1=65km/h
t2=2h36min=2,6h, bo 1h-60min, a 36 min to 0,6h
s1=s2

s=v*t
v1*t1=v2*t2
65*2=v2*2,6
v2=65*2/2,6=50km/h
2 4 2
2009-11-24T15:40:39+01:00
1.
t1=6min=6*60=360s
s1=720
v=s1/t1=720/360=2m/s


s2=10,8km=10800m
t=?
v=2m/s

v=s2/t2
t2=s2/v=10800/2=5400s=1,5godziny


2.
t1=3600*2=7200s
v1=65km/h=65*1000/3600=18m/s
v1=s/t1
s=v1*t1=129600m=129,6km
t2=9360s
V2=s/t2
v2=129600/9360=13,8ms

drugi samochod jechal z predkoscia 13,8m/s
5 1 5