Zdałem prawo jazdy w zeszłym roku

Nie zjadłam obiadu wczoraj

Czy zapomniałeś o moich urodzinach wczoraj.

JA znałam odp na wczorajszym teście

Uczyłam się tej nocy

czy wybudowałeś ten dom sam?

Czy ona wysłała Ci e-mial tydzień temu ?

Czy wygraliście dzisiaj zawody

spotkałam go wczoraj

nie spotkałam go wczoraj

myślałam o Tobie dzisiaj

Czemu ty nie myślałeś o mnie

przeczytałam hamleta wczoraj

2

Odpowiedzi

2009-11-24T15:30:23+01:00
Zdałem prawo jazdy w zeszłym roku
I passed my driving licence exam last year.
Nie zjadłam obiadu wczoraj
I didn't eat dinner yesterday.
Czy zapomniałeś o moich urodzinach wczoraj.
Did you forget about my birthday yesterday?
JA znałam odp na wczorajszym teście
I knew the answer on yesterday's test.
Uczyłam się tej nocy
I studied this night.
czy wybudowałeś ten dom sam?
Did you build this house yourself?
Czy ona wysłała Ci e-mial tydzień temu ?
Did she send you an e-mail a week aga/
Czy wygraliście dzisiaj zawody
Did you win the competition today?
spotkałam go wczoraj
I met him yesterday.
nie spotkałam go wczoraj
I didn't meet him yesterday.
myślałam o Tobie dzisiaj
I was thinking about yout today./
Czemu ty nie myślałeś o mnie
Why weren't you thinking about me?
przeczytałam hamleta wczoraj
I read The Hamlet yesterday.
2009-11-24T15:42:19+01:00
Zdałem prawo jazdy w zeszłym roku.
I passed the law driving in the last year.
Nie zjadłam obiadu wczoraj.
Not ate lunch yesterday.
Czy zapomniałeś o moich urodzinach wczoraj?
Did you forget my birthday yesterday?
JA znałam odp na wczorajszym teście
I knew the answer to yesterday's test.
Uczyłam się tej nocy.
I learned that night.
czy wybudowałeś ten dom sam?
whether the house itself?
Czy ona wysłała Ci e-mial tydzień temu ?
Did she send you an e-mail weeks ago?
Czy wygraliście dzisiaj zawody?
Are You win Today games?
spotkałam go wczoraj
I met him yesterday
nie spotkałam go wczoraj
never met him yesterday
myślałam o Tobie dzisiaj
I was thinking about you today.
Czemu ty nie myślałeś o mnie
Why do not you think of me
przeczytałam hamleta wczoraj
Yesterday I read Hamlet