1. W którym przykładzie popawnie wykonano mnożenie sum?
A. (x + 3) (x² - 1) = x³ - 3
B. (a - 6)(3 + a) = a² + 9a - 18
C. (2x - 3) (1 - 4x) = -8x² - 14x - 3
D.(3a - 1) (5a +1) = 15a² - 2a - 1
2. Uprość wyrażenie: -(4x - 3) (x - 2) - (2x + 6) (-2x - 1)

1

Odpowiedzi

2009-11-24T15:31:33+01:00
A. x³+3x²-x
b.a²-3a-18
c. -8x²+14x-3
d. poprawne
2. 24x+2