Do wiadra w kształcie cylindra o średnicy d=30cm wlano V=15,7 litrów wody. Jakie ciśnienie hydrostatyczne będzie panowało na wyskokości h=5cm od dna wiadra. Gęstość wody ro=1000kg/m3. ro to ten znaczek grecki oznaczający gęstość, dobra odp. to 1687 Pa, ale podaje ją tylko do porównania

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-20T01:14:24+02:00
P - ciśnienie hydrostat

p = ρ * g * h

ρ - gęstość wody
h - wysokość słupa

Licze wysokosć slupa wody:
Obj walca:

V = π * R² * h = 1/4 π * d² * h

h = 4V / (π * d²)
h = 4 * 0,0157m³ / (pi * (0,09m²)) = 22,22cm

5 cm od dna mamy policzyć czyli

h₂ = 22,22 - 5cm = 17,22cm

p = 1000kg/m^3 * 10m/s^2 * 0,1722m = 1722Pa
11 3 11