Mam dla was 3 zadania 20 punktów do zdobycia !! ... Ma to być do jutra jak możecie .. :) z Symetri w układzie współrzędnych.

1.Punkt b jest symetryczny do punktu a = (3,-2) względem osi x,a punkt c jest symetryczny do punktu b względem osi y , punkt b i c mają współrzędne :
A. b= (2,3) , C = (2,-3)
B. b = (3,2), c = (-3,2)
C.b (-3,2) i c (-3,2)
D.b ( -2,-3) i C (2,-3)

2.Środkiem symetrii rombu ABCD jest początek układu współrzędnych Dane są punkty A = (0,3) i b = (-2,0) . Pole tego rombu równe jest :
A. 12
B.24
C.1
D.6

3.Punkt p' = (a,3) jest symetryczny do punktu p = (2,b) względem początku układu współrzędnych dla :
A. a = -3 , b = -2
B. a = 2 , b = -2
C. a= -2 , b = -3
D. a = 2 , b = -4

Za wszelkie rozwiązania dziex :P

1

Odpowiedzi

2009-05-19T18:58:16+02:00
1.B

2.A
C(0,-3)
D(2,0)
P=1/2*6*4=12

3.C