Odpowiedzi

2009-11-24T16:03:13+01:00
Reakcja spalania całkowitego metanu przedstawia równanie:

CH₄ + 2 O₂ → CO₂ + 2 H₂O
metan + tlen →tle- woda
nek
węgla
(IV)


Reakcje spalania niecałkowitego metanu można przedstawić za pomocą równań:

2 CH₄ + 3 O₂ → 2 CO + 4 H₂O
metan + tlen→tlenek + woda
węgla
(II)CH₄ + O₂ → C + 2 H₂O
me- + tlen→wę- + woda
tan giel