Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:24:21+01:00
Największą gęstość zaludnienia ma Azja; 117 os/km2,
Europa; 32os./km2
Afryka; 27 os./km2
Ameryka pólnocna i Południowa;20 os./km2
Australia; 4 os./km2.
Średnia gęstość zaludnienia dla świata wynosi 42 os./km2.
Ponad 2/3 ludności świata zamieszkuje trzy najludniejsze regiony;
-południową ,wschodnią i południowo - wschodnią Azję ,gdzie gęstość zaludnienia przekracza 200 os./km2,a miejscami sięga 1000 os./km2
-Europę zachodnią ,gdzie gęstość zaludnienia przekracza niekiedy 300 os./km2 ,a w okolicach dużych miast nawet 1000 os./km2,w szczególności Zagłębie Ruhry ,okolice Paryża ,Brukseli,Moskwy,Nizina Podańska we Włoszech,Wyżyna Śląska,Zagłębie Donieckie na Ukrainie.
-północno wschodnie wybrzeża USA w trójkącie Waszyngton-Boston-Chicago,gdzie żyje ponad 100 min ludzi ,duża gęstość zaludnienia cechuje też zachodnie wybrzeża USA od Sacramento przez San Francisco,Los Angeles do San Diego oraz okolice miasta Meksyk.