Odpowiedzi

2009-11-25T10:42:07+01:00
Podstawowe zaleŻności pokarmowe jakie wykształciły się w biocenozie to: łańcuchy pokarmowe i sieci pokarmowe.

£ańcuch pokarmowy - uporządkowany ciąg zaleŻności między organizmami, w którym jeden gatunek jest pokarmem dla drugiego.

Sieci pokarmowe - tworzone są przez rozgałęziające się i przeplatające łańcuchy pokarmowe.

£ańcuch spasania - jest gdy pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego jest najczęściej roślina zielona np.
szarotka --- lemingi --- pardwa górska --- suseł --- kruk --- gronostaj --- sowa śnieŻna --- pieściec --- wilk --- niedźwiedź polarny

£ańcuch detrytusowy - jest gdy pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego są martwe szczątki roślinne i zwierzęce np.
szczątki liści kapusty --- bielinek kapustnik --- pająk --- drozd --- ryjówka --- kuna --- rosomak --- jastrząb --- lis --- ryś

producenci - są to najczęściej rośliny zielone.

konsumenci - są to zwierzęta roślinoŻerne i zwierzęta mięsoŻerne.

destruenci (reducenci) - są to organizmy rozkładające szczątki roślin i zwierząt.
4 5 4