Odpowiedzi

2009-11-24T15:56:22+01:00
PRZEWODNICTWO NERWOWE
przewodzenie impulsów wzdłuż włókien nerwowych; polega na pobudzeniu kolejnych odcinków włókna nerwowego przez prąd czynnościowy, powstający wskutek ruchu jonów przez błonę komórkową sąsiedniego odcinka, objętego przed chwilą procesem pobudzania; przewodzenie ciągłe zachodzi we włóknach bezrdzennych, polega na rozprzestrzenianiu się pobudzenia wzdłuż kolejnych odcinków błony; przewodzenie skokowe zachodzi we włóknach rdzennych i polega na przenoszeniu się pobudzenia skokowo między tzw. przewężeniami Ranviera, mającymi niższy opór elektryczny niż pozostałe części włókien pokryte osłonką mielinową; szybkość p.n. wynosi od 1 m/s do ok. 120 m/s.

Wytwarzane w określonych receptorach wyładowania elektryczna niosą informację na temat bodźca, o jego natężeniu czy amplitudzie. Im większe jest jego natężenie, tym większa powinna być częstotliwość określonych impulsów nerwowych w receptorze (które muszą wędrować wzdłuż kolejnych neuronów).

ZE ZRODEL ALE MAM NADZIEJ ZE SIE PRZYDALO NAJJ:*