Odpowiedzi

2009-11-24T16:06:49+01:00
1. Kwasy
- Chlorowodorowy HCl
* kwas beztlenowy
* dymiący
* cięższy od wody
* zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł włókienniczy

-kwas siarkowodorowy H2S
* bezbarwny
*trujący
*ostry zapach zgniłych jaj
* występuje w gazach wulkanicznych

- kwas siarkowy (IV)
*nietrwały chemicznie
*ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze
*jest trujący
*silnie drażni błony śluzowe

- kwas siarkowy (VI)
*oleista ciecz
*cięższy od wody
*ma właściwości żrące
*zwęgla substancje organiczne

- kwas węglowy (IV)
*roztwór kwasu węglowego ma przyjemnie orzeźwiający smak
* stosuje się go w napojach gazowanych

WODOROTLENKI

-wodorotlenek sodu
* biały w postaci pastylek
*bez zapachu
*ciało stałe
*dobrze rozpuszcza się w wodzie
*silnie żrący
* Wykorzystuje się w produkcji gumy

- wodorotlenek potasu
*silnie żrący
*ciało stałe
*higroskopijny
*cięższy od wody

-wodorotlenek wapnia
* żrący
*słabo rozpuszcza isę w wodzie
*ostry zapach
*barwa biała w postaci proszku
*z kwasami tworzy sole

-wodorotlenek magnezu
*substancja stała,
*pylista,
*barwa biała,

wodorotlenek żelaza (II), wodorotlenek żelaza (III)
wodorotlenek miedzi (III), wodorotlenek baru
wodorotlenek ołowiu (II)

do tych ostatnich niestety nie mam opisu.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T16:08:58+01:00
1.Wypisz 5 znanych Ci kwasów i krótko je scharakteryzuj.
2.Wypisz 10 znanych Ci wodorotlenków oraz je krótko scharakteryzuj.

Proszę o szybkie rozwiązanie. I nie brać tam z wikipedi ani ze ściągi jak jest taka
________________

1)
SOLNY - HCl- kwas kwas beztlenowy, będący roztworem chlorowodoru w wodzie. nieorganiczny związek chemiczny. Zrąca substansja jak każdy kwas. Sole to chlorki.

Kwas azotowy(V) HNO3 – nieorganiczny związek chemiczny, jest jednym z kwasów tlenowych. żrąca substancja. Tworzy z kwasem solnym wode królewską. Używany do nitrowania. Jesgo sole to azotany, które są bardzo dobrze rozpuszczane w wodzie.

Kwas siarkowy H2SO4 - nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów . Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole kwasu siarkowego to siarczany.

Kwas węglowy (H2CO3, poprawniej H2O•CO2) – tlenowy kwas nieorganiczny. Występuje jedynie w wodnych roztworach dwutlenku węgla. Jest to kwas o małej mocy. można go bezpiecznie używać do doswiadczen ponieważ wystepuje w tak małym stężeniu, ze nie jest w stanie nikogo uszkodzic:)

Kwas fluorowodorowy HF – nieorganiczny związek chemiczny. jest roztworem fluorowodoru w wodzie. Jest to ciecz z ktorej wydobywa sie dym o ostrym zapachu. Jego sole to fluorki.

2)
wodorotlenek sodu- biała substancja stała. higroskopijna, ktora szybko pochłania pare wodną. Jego roztwor wodny nazywany jest sodą żrącą lub ługiem. Nazwa handlowa to soda kałustyczna.

wodorotlenek potasu- biała substancja stała. higroskopijna, ktora szybko pochłania pare wodną. Jego roztwor wodny nazywany jest sodą żrącą lub ługiem.

Wodorotlenek baru - nieorganiczny związek chemiczny. Roztwór wodorotlenku baru jest silną zasadą, w stanie stałym występuje w postaci białych granulek lub proszku. Wodny nasycony roztwór wodorotlenku baru nazywany jest wodą barytową.

Wodorotlenek wapnia wapno gaszone Ca(OH)2, słabo rozpuszczalny w wodzie Jego stężony roztwór jest mocną zasadą o silnym działaniu żrącym nazywany "wodą wapienną" wykorzystuje się do wykrywania dwutlenku węgla.

Wodorotlenek glinu Al(OH)3) to amfoteryczny, nieorganiczny związek chemiczny o ogólnym wzorze.Po wysuszeniu jest to biały, bezpostaciowy proszek. Jest on stosowany w produkcji papieru, mydła, kosmetyków.

Wodorotlenek ołowiu- Pb(OH)2 - powstaje w wyniku reakcji alkanów z solami ołowiu. W wodzie rozpuszcza się słabo, tworząc roztwór o odczynie alkalicznym. Ma charakter amfoteryczny.

Wodorotlenek cynku, Zn(OH)2 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków. nierozpuszczalny w wodzie.

Wodorotlenek miedzi - Cu(OH)2. nieorganiczny zwiazek chem. Powstaje w wyniku reakcji wodorotlenku sodu z siarczanem miedzi. Wykozystywany w probie trommera.

Wodorotlenek manganu (Mn(OH)2) - związek nieorganiczny, nierozpuszczalny w wodzie. Ma charakter zasadowy i reaguje z kwasami.
1 5 1